Ngành chăm sóc sắc đẹp là gì? Sau này sẽ làm việc gì?

Chăm sóc sắc đẹp ngày nay được xem là ngành nghề tiềm năng theo nhu...

Ngành thẩm mỹ học/thi khối nào?

Ngành thẩm mỹ học khối nào? Đang là vấn đề rất được đông đảo các...

Ngành thẩm mỹ là gì?

Thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp hiện đang ngày càng được quan tâm trong xã...

Nhíp Thẳng Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp thẳng” trong tiếng Anh được dịch là “straight tweezers” phiên âm [ /streɪt ˈtwiːzərz/.]...

Nhíp Cong Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp cong” trong tiếng Anh được dịch là “eyelash curler.” [/ˈaɪˌlæʃ ˈkɜːrlər/.] Đây là một...

Lông Mi Cá Nhân Tiếng Anh Là Gì?

“Lông mi cá nhân” hay còn gọi là “lông mi đơn” trong tiếng Anh được...

Lông Mi Chùm Tiếng Anh Là Gì?

“Lông mi chùm” trong tiếng Anh được dịch là “cluster lashes.” [/ˈklʌstər ˈlæʃɪz/.] Cluster lashes...

Uốn Mi Tiếng Anh Là Gì?

“Uốn mi” trong tiếng Anh được dịch là “eyelash curling” phiên âm [ /ˈaɪˌlæʃ ˈkɜːrlɪŋ/]...

Lông Mi Tiếng Anh Là Gì?

Lông mi trong tiếng Anh được dịch là “eyelashes” phiên âm là [/ˈaɪˌlæʃɪz/.] “Lông mi” (eyelashes)...

Nhân viên spa làm những việc gì?

Nhân viên viên spa với hiểu biết chuyên sâu về chăm sóc và thư giãn...