Phun mày xong nên kiêng gì? Nên chọn thực phẩm nào?

Có thể bạn chưa biết biết thì dáng chân mày khi phun để đẹp tự...