Nghề Spa Tiếng Anh Là Gì?

“Nghề Spa” trong tiếng Anh được gọi là “Spa profession” có phiên âm là [spah...

Gội Đầu Dưỡng Sinh Tiếng Anh Là Gì?

Gội đầu dưỡng sinh có tiếng Anh là “nourishing shampoo therapy” phiên âm [/ˈnɜrɪʃɪŋ ʃæmˈpu...

Chủ Spa Tiếng Anh Là Gì?

Chủ spa trong tiếng Anh có thể được phiên âm thành “Spa Owner” [spɑː ˈəʊnə(r)]...

Kỹ Thuật Viên Spa Tiếng Anh Là Gì?

Kỹ thuật viên spa trong tiếng Anh thường được gọi là “Spa Technician” [spɑː tɛkˈnɪʃən]...